Dine muligheder ved dødsfald, skilsmisse eller samlivsophævelse
Står du i en situation, hvor du skal skilles eller hvor din ægtefælle er død, er det ikke kun den af jer, der står på lejekontrakten, som kan blive i boligen. I de fleste tilfælde står du godt, hvis du og din partner har boet sammen i to år eller er gift. Udlejeren skal i de fleste tilfælde acceptere jeres aftale eller at du automatisk fortsætter lejeforholdet.

Separation og skilsmisse
Ved en separation eller skilsmisse efter bevilling fra statsamtet er det et krav, at I selv kan blive enige om, hvem der skal fortsætte lejemålet.
Hvis I ikke selv kan blive enige, afgøres det i retten under skilsmissesagen, hvem af jer, der har ret til at fortsætte lejemålet.
Nogle af de ting retten vil se på, når de beslutter, hvem der skal have ret til at blive boende i lejligheden er:
Om en af jer har fået forældremyndigheden over barnet eller børnene, som måske vil have bedst af, at blive i de vante omgivelser.
Jeres økonomiske forhold. Det er en fordel af kunne blive boende, hvis en af jer ikke har så mange penge, og lejligheden er billig.
Hvor langt ægteskabet har været. Hvis det ikke har været særlig langt, vil man se på, hvem der står på lejekontrakten.
Jeres helbred. Hvis en af jer vil have langt mere brug for at blive i boligen end den anden.
Udlejeren skal respektere, at det eventuelt ikke er den, som står som lejer i lejekontrakten, som fortsætter lejemålet.

Samlivsophævelse
Du og din samlever kan normalt selv aftale hvem, der skal fortsætte lejeforholdet, hvis I ophæver samlivet, selv om det kun er den ene af jer, som står på lejekontrakten. Det er et krav, at I har boet sammen i boligen i mindst to år, hvis den, der ikke står på kontrakten, skal blive boende. Jeres aftale kræver udlejerens godkendelse, hvis I har boet sammen i under to år – ellers er det automatisk den, der står som lejer, som fortsætter lejeforholdet.

Dødsfald
Du har ret til at forsætte lejeforholdet, hvis din ægtefælle dør, og han eller hun står som lejer af boligen. Som samlever skal I have haft fælles husstand i mindst 2 år op til dødsfaldet, før du har ret til at fortsætte lejeforholdet uden udlejerens samtykke.