Boligselskabet har tegnet forsikring der dækker skader på selve bygningerne.
Tyveri og skader på indbo dækkes IKKE af denne forsikring.
Det må derfor stærkt anbefales, at tegne indboforsikring, husstandsforsikring eller lignende, hvis du ikke allerede har gjort det. Denne type forsikring dækker som regel også andre forhold, som f.eks. ansvar, rejsegods m.m.