Kollektiv råderet  – afdelingsfinansierede individuelle forbedringer. 

Den enkelte lejer har ret til at forbedre sin bolig via en huslejeforhøjelse, der modsvarer finansieringen af forbedringen. Der gives mulighed for, at afdelingen finansierer følgende forbedringer og moderniseringer med afskrivning over 15 år:

• Køkkenrenovering, dog maksimal 70 % af rådighedsbeløbet.  • Badeværelsesrenovering, dog maksimal 70 % af rådighedsbeløbet.  • Ændring af garderobe til gæstetoilet i boligtype B og E i henhold til standardprojekt. • Hoveddør i henhold til standardprojekt.

Der er vedtaget maksimum på kr. 120.410 *), som er det højeste beløb, beboerne kan få finansieret via en huslejeforhøjelse. Der kan lånes til forbedringer i køkken, badeværelse, toilet og hoveddøre, så længe beløbet holder sig inden for det maksimum, der er fastsat for den pågældende bolig.

Til brug for beregningen af den månedlige ydelse henvises til gældende ydelsestabel.

Individuel råderet  – og godtgørelse ved fraflytning

Ifølge lovgivningen har beboerne nu ret til at lave alle former for forbedringer indvendigt i deres bolig, hvis de selv betaler for forbedringen. Ved fraflytning er der mulighed for at opnå en godtgørelse på op til kr. 120.410 *), men det er en forudsætning, at arbejdet anmeldes skriftligt på forhånd i hvert enkelt tilfælde.

Der gives ikke godtgørelse ved fraflytning for forbedringsarbejder uden for boligen.

I nedenstående tilfælde har beboerne ret til at lave forbedringer uden for boligen; dog uden godtgørelse ved fraflytning:

• Fritstående udhus eller drivhus jf. standardprojekt.
• Overdækning af indgangsparti jf. standardprojekt. (Det skal bemærkes at den endelige tilladelse skal gives af Greve Kommune, hvortil der skal betales byggesags gebyr.
• Terrasseoverdækninger, jf. standardprojekt. (Det skal bemærkes at den endelige tilladelse skal gives af Greve Kommune, hvortil der skal betales byggesags gebyr.

Forandrings/forbedringsarbejderne skal godkendes af Inspektøren forud og efter etableringen.

*) De nævnte priser er i 2014 priser.

Godkendt på beboermødet 18. april 2012.