Når du flytter ind i Tjur-Tejstgården modtager du en istandsat bolig.
Nøglen til boligen udleveres, efter et indflytningssyn af lejligheden sammen med Inspektøren.
Der vil blive fremsendt et brev, med dato og tidspunkt for indflytningssynet.

Fejl og mangler
Sammen med udlevering af nøglerne, vil du få udleveret 2 fejl- og mangler lister.
Da det er lejligheder med “nogle år på bagen”, vil der altid være slid og ælde. Det kan som nyindflytter være svært at vurdere, hvad der er slid og ælde, og hvad der er fejl og mangler. Derfor skal du udfylde fejl- og mangler listerne med det, som du synes er fejl og mangler, og aflevere begge listerne, på Inspektørkontoret senest 14 dage efter indflytningen. Der vil herefter blive aftalt tid for udbedring af evt. mangler.

Efter en fælles gennemgang af fejl- og mangler listen, vil du få en kopi af listen, hvor de ting der IKKE er lavet vil stå, denne kopi skal du gemme til brug ved fraflytning.

Når du indflytter eller fraflytter din lejlighed

Der skelnes mellem to former for istandsættelse og vedligeholdelse i en almen bolig,
A- eller B-ordningen:

A-ordningen:
En ordning, hvor lejemålet er istandsat ved indflytningen, og hvor lejeren står for den indvendige vedligeholdelse i boperioden.
Ved fraflytning af lejligheden, hører der ved A-ordning en normalistandsættelse med. Under normalistandsættelsen, hører hvidtning af lofter, tapetsering/maling af vægge, og rengøring efter håndværkerne.
Afdelingen overtager gradvist udgiften til denne normalistandsættelse med 1% om måneden. Dvs. fraflytter en lejer efter 3 år, skal fraflytter kun betale 64% af udgiften til normalistandsættelsen, resten betaler boligselskabet. Efter 8 år og 4 måneder vil denne udgift være reduceret til 0 kr. for fraflytteren.
Det er denne ordning vi benytter os af, i Tjur-Tejstgården.

B-ordningen:
En ordning, hvor der indbetales til en vedligeholdelseskonto, som kan benyttes til at istandsætte boligen, i boperioden.
Vi benytter os ikke af denne ordning i Tjur-Tejstgården.

Misligholdelse

Udover resten af normalistandsættelsen, hæfter fraflytter for misligholdelse og skader opstået som følge af uforsvarlig adfærd, fejlagtig brug og fejlagtig vedligeholdelse. Dette kan f.eks. være malerpletter på gulve, paneler der er overmalede med vægmaling, overlap på rutex-tapet (savsmuldstapet) for blot at nævne nogle eksempler.

Formelle regler
Der er en lang række formelle regler, der skal overholdes, hvis lejerne skal hæfte for udgifter til istandsættelse ved fraflytning.
Fraflytter skal indkaldes til syn. Der skal senest 14 dage efter synet, gives fraflytter oplysning om størrelsen af den istandsættelse, der hæftes for, og den endelige afregning skal sendes uden unødig forsinkelse.