Du kan fremleje din lejlighed eller en del af den
Du kan komme i en situation, hvor du bliver nødt til at flytte fra din bolig for en periode. Det kan være, at du skal på en længere forretningsrejse eller bliver udstationeret i forbindelse med dit arbejde. Du kan så leje din bolig ud. Der er dog grænser for, hvor mange personer du kan leje boligen ud til. Du kan også leje en del af boligen ud, hvis du har nogle værelser, som du ikke bruger. Her er der også grænser for, hvor mange personer I kan bo i boligen i alt.

Du har ret til at fremleje hele boligen i op til to år. Det er et krav, at grunden til, at du vil fremleje, er midlertidig og enten skyldes studieophold, forretningsrejse, udstationering, sygdom eller lignende. Du kan ikke fremleje din bolig, hvis der kommer til at bo flere end to personer pr. beboelsesrum. Det gælder både for det samlede antal i gennemsnit og for hvert beboelsesrum. Det vil sige, at i en tre-værelses lejlighed må der ikke bo over seks personer. Der må heller ikke bo over to personer i hvert værelse, selv om antallet af personer ikke overstiger seks i alt.
Udlejeren (boligselskabet) kan nægte, at du fremlejer boligen, hvis det samlede antal personer i boligen kommer til at overstige antallet af beboelsesrum. Det vil sige, at du for eksempel godt kan leje din toværelses lejlighed ud til en eller to personer. Men udlejeren kan nægte fremlejen, hvis du lejer boligen ud til tre personer.
Udlejeren kan også nægte, at du fremlejer boligen, hvis for eksempel den nye lejer tidligere har boet i ejendommen og stadig skylder udlejeren penge.
Du skal give udlejeren besked om den planlagte fremleje, senest to uger før du laver en fremlejeaftale.

Udlejeren skal have følgende oplysninger:

  • Årsagen til dit midlertidige fravær
  • Hvem du har tænkt dig at fremleje til. Hvis du bor i ungdomsbolig, ældrebolig eller bofællesskab, skal du også oplyse, om de nye lejere opfylder betingelserne for at bo i boligen
  • Antallet af personer du fremlejer boligen til.
  • Hvor stor en leje du kræver.
  • Du kan indgå aftalen med den nye lejer efter de to uger, hvis udlejeren ikke har modsat sig det.

Du kan leje op til halvdelen af boligens beboelsesrum ud
Du har ret til at fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, samtidig med du selv bor der. Det vil sige, at har du en fire-værelses lejlighed, kan du leje to værelser ud. Du kan ikke fremleje en del af din bolig, hvis det samlede antal personer i boligen kommer til at overstige antallet af beboelsesrum. Det vil sige, at i en to værelses lejlighed kan du kun leje et værelse ud til en person.
Der må heller ikke komme til at bo flere end to personer pr. beboelsesrum. Det vil sige, at selvom du bor alene i en fire-værelses lejlighed, må du ikke leje et værelse ud til 3 personer.

Huslejefastsættelse ved fremleje
Du kan ikke ved aftale om fremleje, sætte lejen højere end den du selv betaler for boligen. Udlejeren kan modsætte sig fremlejeaftalen, hvis den aftalte leje overstiger dette beløb.

Du skal have din ægtefælles samtykke
Du skal normalt have din ægtefælles samtykke, hvis du står som lejer af boligen, og vil fremleje en del af eller hele boligen. Der stilles dog ikke krav om samtykke fra din ægtefælle, hvis I stadigvæk kan have jeres fælles bolig der, selv om du fremlejer boligen. Det vil sige, at du skal have din ægtefælles samtykke, hvis du vil leje hele boligen ud. Hvis du kun vil leje et værelse ud, som I ikke ellers bruger, kan du gøre det uden din ægtefælles accept.

Du er ansvarlig, selvom boligen er lejet ud
Det er stadig dit ansvar, at huslejen bliver betalt, og at husordenen bliver overholdt, selvom du har fremlejet din bolig. Det vil sige, at det i sidste ende er dig, der må betale huslejen, hvis din lejer ikke gør det. Du er også erstatningsansvarlig for skader på boligen, selvom det er den nye lejer, som er skyld i det. Også her kommer du til at hænge på regningen for reparation af skaderne, hvis lejeren ikke betaler.