Bytteregler

Regler om bytte, i lov om leje af almene boliger.
Som lejer har du ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig. Udlejeren (boligselskabet) kan modsætte sig bytte, hvis
1) den der fraflytter ikke har boet i boligen i 3 år
2) boligen ved bytning vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum
3) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Boligselskabet skal modsætte sig bytte, hvis lejligheden efter bytning vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum. Undlader selskabet dette, kan der straffes med bøde.

Den lejer, der ved bytning opnår en bolig i en almen andelsboligorganisation, skal indtræde som medlem af andelsboligorganisationen. Ved bytning af almene ungdomsboliger og almene ældreboliger kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykke foreligger. Ved bytning af en bolig i et bofællesskab, skal den pågældende bolig efter bytningen, beboes af personer som opfylder betingelserne for, at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter. Du kan ikke bytte med ejer af ejerbolig(hus/lejlighed/rækkehus), andelshavere i privat andelsboligforening lejemål, hvor erhverv er knyttet til boligen
Uenighed om lejerens ret til at bytte lejlighed afgøres af beboerklagenævnet.

Vil du gerne bytte din lejlighed, så er Byt og Flyt et godt sted at annoncere.
Aflever dit indlæg på Inspektørkontoret, eller send en e-mail direkte til bestyrelsen på tjurtejst@gmail.com.
Annoncen bliver lagt her ind på hjemmesiden, næste gang den bliver opdateret. Annoncen vil blive vist i ca. 4 uger.

Har du et digitalt billede du gerne vil have med i annoncen kan du vedhæfte det i mailen. Har du et billede du gerne vil have scannet ind ved annoncen kan du aflevere det på Inspektørkontoret. Det koster 15,- kr. af få scannet et billede. Ønsker du at få billedet retur skal du vedlægge en frankeret kuvert.