Tjurgården og Tejstgården er opkaldt efter henholdsvis hønsefuglen TJUREN og andefuglen TEJSTEN, der levede i området for mange år siden.

Midt mellem København og Køge finder du Hundige.
Ca. 5 min. gang fra Hundige Station finder du Tjur- Tejstgården, og ca. 5 min. gang fra bebyggelsen finder du skov, strand, skoler, offentlige institutioner og stort indkøbscenter (Waves).
Vi ligger således i et rigtig dejligt “smørhul”.

Tjur- Tejstgården er en almennyttig boligorganisation, ejet af Greve Boligselskab.
Greve Boligselskab har til formål, at bygge og administrere gode og sunde boliger til almindelige mennesker. Der skal dog tages hensyn til grupper, der har særlige behov for hjælp, til at få en god bolig. På den baggrund har Greve Boligselskab opført 19 boligafdelinger rundt om i Greve Kommune (se liste her).

Bebyggelsen er opført i 1976-1977 og består i dag af 448 boliger fordelt på 2-værelses lejligheder i 1-plan og 3-, 4- og 5-værelses rækkehuse i 2-plan. Der er ligeledes 22 ungdomsboliger fordelt på 16 1-værelses og 6 2-værelses lejligheder. Disse kan kun lejes af unge under uddannelse.
Derudover har vi 2 beboerhuse, 2 udlejnings værelser i forbindelse med beboerhus, samt en børnehave.

Børnehaven er lejet af Greve Kommune, hvortil man skal henvende sig, hvis man søger en plads.

Beboerhusene kan kun lejes af beboerne i Tjur- og Tejstgården. Husene kan rumme max. 50 personer hver, og der er alt service der skal bruges til at holde en dejlig fest.
I forbindelse med det ene beboerhus, er der 2 værelser, som kan lejes til overnattende gæster, uafhængigt af leje af beboerhuset.
I bebyggelsen er der en sportsklub, hvor der spilles fodbold i forskellige serier, samt klubben Solsikken.

Radio, TV og internet.

I Tjur- og Tejstgården samarbejder vi med YouSee vedr. modtagelse af Radio og TV-kanaler, samt levering af internet.

Hvordan får du indflydelse på forholdene i afdelingen ?

Svaret er meget kort – mød op til beboermøderne, der afholdes mindst een gang om året, i foråret. Her bliver afdelingens regnskab fremlagt til godkendelse, der stemmes om regnskabet, og budgettet for næste år kan godkendes.
Der er også afdelingsmøder, hvor der træffes beslutninger om f. eks. opførelse af carporte, ændring af husorden, etablering af fartbegrænsende foranstaltninger o.s.v.
Alt hvad beboerne ønsker drøftet, kan stilles som forslag til beboermødet efter de gældende regler. I nogen tilfælde træffes beslutningerne ved en urafstemning.
Til afdelingsmødet, er det er også beboerne, der vælger afdelingens bestyrelsesformand og øvrige medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Hvad bruges min husleje til ?

Alle de penge der indbetales til Greve Boligselskab, går til at dække de udgifter der er i forbindelse med at drive den pågældende afdeling. En stor del af huslejen går til prioritets ydelser og ejendomsskatter m.m. Alle udgifter fremgår af det regnskab, der hvert år sendes ud til beboerne, før det skal godkendes på afdelingsmødet.

Hvor meget tjener Greve Boligselskab på det ?

Den enkelte afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, der skal hvile i sig selv. Hver lejer betaler et administrationsgebyr til Greve Boligselskab. Dette beløb, er det eneste der går til Greve Boligselskab, resten af huslejen går til at dække de udgifter der er i afdelingen. Når huslejen stiger i en afdeling, er det ikke fordi Greve Boligselskab skal have flere penge i kassen, men fordi det af en eller anden grund, er blevet dyrere at drive afdelingerne.

Oversigt over Tjur-Tejstgården