Containergården er aflåst.
Containergårdens normale åbningstider.

  • Mandag – torsdag kl. 7 – 15
  • Tirsdag ligeledes også kl. 16.30 – 18 (fra 1/5 – 31/10 dog åbent til kl. 19)
  • Fredag kl. 7 – 12
  • Lørdag kl. 12 – 15 (gælder kun fra 1/5 til 31/10).
  • Søndag 12 – 15

Hvordan kommer jeg af med mit affald?
Der er affaldsstativ ved hver bolig til køkkenaffald.
Køkkenaffaldet skal lægges i plastposer, for at undgå lugtgener og rotteproblemer.

Aviser og blade lægges i de små grønne papircontainere, som står flere steder rundt om i bebyggelsen.

Stort affald kommes i de containere, som står i Containergården ved Inspektørkontoret. Smid tingene i så dybt du kan – derved fyldes containeren så økonomisk som muligt.
For at spare penge på tømning af vores containere, bør affaldet sorteres i brandbart eller ikke brandbart.
Brandbart affald kan bl.a. være: Haveaffald, træværk.

Ikke brandbart affald kan bl.a. være: Metalgenstande, plastic.

Glas og flasker kommes i Flaskecontainerne, der står ved containergården.
Maling og kemikalier afleveres på Inspektørkontoret eller til kemikaliebilen. Køreplanen står i dagspressen, eller findes på Greve Kommuns hjemmeside www.greve.dk

Vi har desværre oplevet, at folk fra de omkringliggende villakvarterer, kommer og læsser deres affald af hos os. For at minimere dette misbrug, så det ikke er beboerne i Tjur-Tejstgården der skal betale, for at disse mennesker kan komme af med deres affald, er det blevet besluttet, at man skal kunne fremvise sit sygesikringsbevis på forlangende. Dette for at vi kan sikre os, at folk der kommer og læsser affald af, også reelt bor her i bebyggelsen.

Vi henstiller til beboerne om, at det kun er affald som kommer fra husholdet i Tjur-Tejstgården, der smides i vores containere. Prisen for at komme af med affaldet er høj, og der er kun beboerne til at betale denne udgift. Derfor er det ikke tilladt at læsse industriaffald af i vores containere. Dette affald bedes leveret på en genbrugsstation.

Beboerne er naturligvis velkommen til også at benytte Greve Kommunes MiljøCenter, Ventrupparken 16 hvor alt affald kan afleveres.
Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 15 – 19
Lørdag, søndag og helligdage kl. 10 – 19

Den 24. og 31. december. kl. 10 – 14
1. juledag samt 1. nytårsdag lukket