Henvendelse til afdelingsbestyrelsen kan ske, enten ved at møde op på inspektørkontoret, den 1. tirsdag i måneden i aften-åbningstiden. eller ved at skrive en mail til

tjurtejst@gmail.com

Dette gælder også, hvis man vil have et indlæg på hjemmesiden under køb og salg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen