• På den årlige generalforsamling vælges bestyrelsens medlemmer.
  • På LIGE årstal vælges formanden og 3 medlemmer, på ULIGE årstal vælges 3 medlemmer.
  • Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde, efter generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen varetager beboernes interesser, både internt i bebyggelsen, samt over for Boligselskabet.
  • Bestyrelsen lægger, i samarbejde med afdelingens inspektør, den strategi for vedligeholdelse af bebyggelsen, som er påkrævet.

Da det er beboerne der vælger bestyrelsen, er det vigtig at møde op til den årlige generalforsamling, hvis man enten ønsker at stille op til bestyrelsen, eller ønsker at gøre sin stemme gældende i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer.

Det er også på den årlige generalforsamling at der besluttes evt. regelændringer, samt aktiviteter i det kommende år, herunder godkendelse af næste års budget.

Kontakt

Henvendelse til afdelings bestyrelsen kan ske, enten ved at møde op på inspektørkontoret, den 1. tirsdag i måneden i aften-åbningstiden. eller ved at skrive en mail til os.

Send os en mail